عادّی مبارزه با سرطان تمرینات قدرتی سرطان پوست

عادّی: مبارزه با سرطان تمرینات قدرتی سرطان پوست مبتلا شدن بیماری تحقیقات فنجان عضلات دیابت حافظه

گت بلاگز اخبار حوادث قتل طلبکار زیر چرخ‌های نیسان بدهکار

فروشنده برنج که طلبکار خود را زیر چرخ‌های نیسان زیر گرفته بود، در جلسه دادگاه مدعی ناخواسته بودن جنایت شد.

قتل طلبکار زیر چرخ های نیسان بدهکار

عبارات مهم : ماشین

فروشنده برنج که طلبکار خود را زیر چرخ های نیسان زیر گرفته بود، در جلسه دادگاه مدعی ناخواسته بودن جنایت شد.

به گزارش جام جم، اول بهمن 95 درگیری دسته جمعی در خیابان سراج پایتخت کشور عزیزمان ایران به کشته شدن مردی به نام احمد، زیر چرخ های یک دستگاه نیسان منجر شد.

ماموران چند روز بعد، راننده متواری را دستگیر کردند و با صدور کیفرخواست قتل عمد، پرونده جهت پیگیری در اختیار شعبه هشتم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت.

قتل طلبکار زیر چرخ‌های نیسان بدهکار

صبح دیروز، در ابتدای جلسه دادگاه به ریاست قاضی حشمت الله توکلی، پدر مقتول درخواست قصاص کرد. سپس متهم در جایگاه ایستاد و گفت: «من فروشنده برنج بودم و با نیسان کار می کردم. یک سال قبل از حادثه، چند گونی برنج به چند نفر از دوستانم فروختم ولی به خاطر بعضی اختلافات سرکیفیت برنج ها، حدود چهار میلیون تومان به آنها بدهکار شدم. مادرم سرطان داشت و خرج خانواده ام روی دوش من بود؛ جهت همین نتوانستم بدهکاری ام را پرداخت کنم.»

بهروز راجع به قتل نیز گفت: «آن روز یکی از مشتری هایم به نام رحمان با من تماس گرفت و گفت چند گونی برنج می خواهد. با نیسان به خیابان سراج رفتم و منتظرش ماندم ولی ناگهان طلبکارها سراغم آمدند. آنها شش- هفت نفر بودند. با مشت به سر و صورتم کوبیدند و همه جایم را زخمی کردند. حتی سوئیچ را هم برداشتند تا نتوانم فرار کنم ولی من یک دسته کلید اضافه در داشبور داشتم. در یک لحظه آن را برداشتم و ماشین را روشن کردم. پایم را روی گاز گذاشتم و حرکت کردم. ناگهان نیسان به یکی از طلبکارهایم به نام احمد خورد و باعث فوت او شد. من اصلا قصد قتل نداشتم و جهت فروش برنج به آنجا رفته بودم».

فروشنده برنج که طلبکار خود را زیر چرخ‌های نیسان زیر گرفته بود، در جلسه دادگاه مدعی ناخواسته بودن جنایت شد.

سپس نوبت به دو شاهد که از طلبکارهای متهم هستند، رسید. یکی از آنها گفت: «با مقتول شریک بودم. او گفت متهم پولش را بعد نمی دهد و امروز و فردا می کند. هنگامی که فهمیدیم در خیابان سراج هست، به آنجا رفتیم. در ماشین را قفل کرده بود. ناگهان استارت زد و با ماشین، احمد را زیر گرفت. من به تاج نیسان آویزان شدم ولی با ویراژ دادن شدید، مرا هم روی زمین پرت کرد و متواری شد».

بهروز در پاسخ به این بیانات گفت: «آن موقع در ماشین باز بود و من در یک لحظه موفق شدم آن را ببندم. شاهد هیچ حرفی از ضرب و شتم من نزد در حالی که تمام صورتم را زخمی کرده بودند. هنگامی که از تاج نیسان آویزان شد، 20 ـ 10 متر حرکت کردم تا روی زمین افتاد».

سپس شاهد دوم گفت: «با بهروز معامله برنج داشتم ولی سری آخر، برنج هایش نامرغوب بود به خاطر همین حدود سه میلیون تومان به من بدهکار شد. 900هزار تومان هم سر فروش برنج به مقتول بدهکار بود. روز حادثه، همراه احمد، به طور اتفاقی متهم را در خیابان سراج دیدیم. اول پسرم و یک نفر دیگر به سمتش رفتند. جهت این که از درگیری جلوگیری کنیم، همراه احمد خودمان را رساندیم. بهروز گفت سوار نیسان شوید تا حرف بزنیم ولی ناگهان استارت زد و احمد را زیر گرفت.»

قتل طلبکار زیر چرخ‌های نیسان بدهکار

در آخر دادگاه، متهم بار دیگر بر ناخواسته بودن قتل تاکید کرد و گفت: «من جهت فروختن برنج به محل رفته بودم و طلبکارها مرا با برنامه ریزی قبلی به محل کشاندند. من قصد قتل نداشتم».

پس از دفاعیات متهم به قتل، قضات جهت صدور حکم وارد شور شدند.

فروشنده برنج که طلبکار خود را زیر چرخ‌های نیسان زیر گرفته بود، در جلسه دادگاه مدعی ناخواسته بودن جنایت شد.

واژه های کلیدی: ماشین | نیسان | خیابان | دادگاه | در ماشین | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz